top of page

Here are some current or recent projects that Anita has worked on

Here are some examples of the types of environmental education projects has been part of recently. She specialises in developing, managing and leading outdoor learning experiences.

Ysgol Bro Idris
Ysgol Bro Idris

Ymarferydd creadigol ar gyfer prosiect gyda disgyblion bl5-7 gydag Ysgol Bro Idris dros 4 safle yn 2018

press to zoom
Partneriaeth Tirlun Y Carneddau
Partneriaeth Tirlun Y Carneddau

Datblygu'r elfen addysg o'r prosiect ar ran Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar gyfer cais i Gronfa Treftadaeth Y Loteri

press to zoom
Kids in Museums
Kids in Museums

Cydlynydd Gogledd Cymru ar ran 'Kids in Museums'. Dwi'n hyrwyddo #DiwrnodMeddiannu a chadw mewn cysylltiad gydag amgueddfeydd a chanolfannau eraill yng Ngogledd Cymru

press to zoom
Hyfforddi oedolion ar ran Plantlife
Hyfforddi oedolion ar ran Plantlife

Trefnu ag arwain sesiynau hyfforddiant ar gyfer athrawon ag arweinwyr awyr agored am ddefnyddio adnodd dysgu Plantlife i ddysgu grwpiau am goetiroedd.

press to zoom
Llwybr Llechi Eryri
Llwybr Llechi Eryri

Gweithio gyda 15 o ysgolion ar hyd y daith newydd Llwybr Llechi Eryri

press to zoom
bottom of page